Feb 9 – 10, 2023
Asia/Tokyo timezone

参加者 (Participants)

73 participants

First Name Last Name Affiliation
AIICHIRO NIWA ASJ(astronomy society Japan)
Akane Sakaue CNS
Akihiro Suzuki University of Tokyo
Chihiro Iwamoto RIKEN
Daiki Nishimura Tokyo City University
Daisuke Suzuki RIKEN Nishina Center
Futoshi Minato JAEA
Gen Takayama Osaka
Hikoya Kasari Tokai University
Hiroari Miyatake IPNS, KEK
Hirohiko Shimizu Nagoya University
Hirokazu Sasaki Los Alamos National Laboratory
Hiroki Kawashimo The University of Tokyo, Komaba
Hiroko Okada Konan University
Hiromitsu Takahashi Hiroshima University
Hiroyuki Koura Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency
Hisato Tanaka Kyushu University
Hitoshi Nakada Chiba University
Jongwon Hwang Center for Exotic Nuclear Studies, Institute for Basic Science
Katsuhisa Nishio JAEA
Keita Kawata Center for Nuclear Study, University of Tokyo
Kenichi Yoshida Kyoto University
Kentaro Terada Osaka University
Kentaro Yako CNS, University of Tokyo
Kohsuke Sumiyoshi National Institute of Technology, Numazu College
Kota Yanase CNS, The University of Tokyo
Kurumi Furutsuka University of Hyogo
Masato Sato The Graduate University for Advanced Studies
Masayuki Matsuo Niigata Univ.
Mika Egeta Tohoku University
Momo Mukai RIKEN
Nanae Domoto Tohoku University
Nobu Imai CNS
Nobuya Nishimura RIKEN
Nobuyuki Iwamoto JAEA
Noritaka Kitamura CNS, UTokyo
Noritaka Shimizu Center for Computational Sciences, University of Tsukuba
Nozomu Tominaga NAOJ
Reiko Kojima CNS
Saori Umehara
Shigehiro Nagataki RIKEN
Shigeru Kubono RIKEN Nishina Center
Shin'ichiro Michimasa Center for Nuclear Study, the Univ. of Tokyo
Shinya Takagi Kindai University
Shojiro Ishio Tohoku University
Shoya Tanak RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science
Shunji Nishimura RIKEN
Shuta Tanaka Aoyama Gakuin University
Shutaro Hanai CNS,the university of Tokyo
Susumu Shimoura Center for Nuclear Study, the University of Tokyo
Tadaaki Isobe
Taiga Haginouchi Tohoku University
Taka Kajino Beihang University / National Astronomical Observatory of Japan / University of Tokyo
Takashi Torii Osaka Institute of Technology
Takuji Tsujimoto NAOJ
Tatsushi Shima RCNP, Osaka University
Tatsuya Katabuchi Tokyo Institute of Technology
Teruaki Enoto Kyoto University
Teruyuki Saito Niigata University
Tomokazu Fukuda RIKEN/Osaka EC
Tomoya Nagai KEK / Kobe-U.
Toshitaka Niwase KEK, WNSC
Tsunenori INAKURA Tokyo Tech
Yasuhiro Togano RIKEN Nishina Center
Yoshihiko Kobayashi Oita University
Yoshihiro Aritomo Kindai University
Yoshikazu HIRAYAMA WNSC, KEK
Yu Kodama Tokyo Tech
Yuichiro Sekiguchi Toho University
Yutaka Watanabe KEK WNSC
Zhenyu He Beihang University
勝彦 佐藤 日本学術振興会 学術システム研究センター
岳人 早川 量子科学技術研究開発機構